Certificeringen

Certificeringen

VCA** (VGM* Checklist Aannemers)

*VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu

NEN-EN-ISO 9001:2015

Systeemcertificaat Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS-007)

SC 530 Procescertificaat Asbestverwijdering

SIKB protocol 7001, Procescertificaat Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden, versie 6.0

Benieuwd naar mooie resultaten?